Dansk
Ingen varer i kurven
I alt: 0,00 DKK
GÅ TIL KURV

PUMPESERVICE 24/7


DESMI Danmark A/S udfører service, vedligeholdelse og reparation på alle

typer pumper og pumpeinstallationer uanset fabrikat.
Der er døgnvagt og personlig betjening på vores hotline 7023 6363      
 

 

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (ASL)

DESMI Danmark A/S (DDK) baserer sine ASL på NL92, Orgalime S2012, NLM94, AB92, NU06 og NR06 afhængig af kontraktpartner og indhold af konkret købsaftale. Nedenfor er nævnt undtagelserne til de gældende regler;

Disse ASL er gensidig bindende for DDK og Køber, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt i form af en skriftlig aftale mellem parterne. DDK er således ikke bundet af vilkår fremsat af Køber, som afviger fra ASL, medmindre sådanne vilkår er aftalt skriftlig mellem DDK og Køber. DDK er heller ikke bundet af vilkår fremsat af Køber, selv om DDK ikke har gjort indsigelse mod sådanne vilkår.

Gældende betingelser og deres anvendelse:

 

NL92 Gælder for en ren vareleverance til Køber i de nordiske lande.
Orgalime S2012 Gælder for en ren vareleverance til Køber udenfor de nordiske lande.

NLM94
Gælder for en vareleverance og montering af pumper, pumpesystemer og elektronisk udstyr hos Køber i de nordiske lande.

AB92
Gælder for leverancer og arbejder i bygge- og anlægsvirksomhed
NU06 Gælder for vedligeholdelse og reparation hos Køber i de nordiske lande
NR06 Gælder for reparationer hos Køber i de nordiske lande.

 


Ejendomsforbehold
Vi henleder specielt opmærksomheden på at alle leverancer forbliver DDKs ejendom indtil betalingen er erlagt fuldt ud jf. NL92 pkt. 20, Orgalime S2012 pkt. 22 samt NLM94 pkt. 25.

Medmindre andet er skriftligt aftalt gælder ligeledes følgende betingelser:

 

Gyldighed 90 dage fra tilbudsdato, dog senest 31. december samme år
Leveringstid Ifølge aftale (Dog forbehold for mellemsalg)
Levering Ex Works (Incoterms 2010)
Betaling Lb. måned + 20 dage
Valuta DKK
Priser Alle priser er nettopriser excl. moms
Lovvalg Dansk ret (dog ikke dansk rets internationale privatretlige regler)
Værneting Voldgift i henhold til den danske voldgiftslov. Voldgiftsrettens sæde er Aalborg, Danmark med dansk retssprog

 


Specielt vedrørende reklamationsretten (jf. NL92 pkt 25, NLM94 pkt 56 samt Orgalime S2012 pkt) gælder:
”Ved mangelsindsigelser sender Køber, efter forudgående aftale med DDK, produktet til DDK vedlagt en følgeseddel med angivelse af den påståede mangel. Fragt og forsikring betales af Køber. Produktet skal returneres uden påmonterede dele. Viser DDKs undersøgelse, at produktet ikke er mangelfuldt, returneres produktet til Køber. Fragt og forsikring betales af Køber. Såfremt DDK konstaterer mangler, sender DDK det istandsatte produkt eller et erstatningsprodukt til Køber og overtager udskiftede dele eller det mangelfulde produkt. DDK vælger forsendelsesform og betaler fragt og forsikring. Herudover kan Køber ikke rejse krav mod DDK som følge af mangelfulde produkter. Såfremt manglen skal udbedres hos Køber skal rejseomkostninger afholdes af Køber efter DDKs gældende prisliste.”

Kreditvurdering i forbindelse med indgåelse af aftale
I alle tilfælde vil DDK foretage en konkret kreditvurdering efter indgåelse af aftale. Kreditvurderingen vil baseres på informationer fra et anerkendt oplysningsbureau. Såfremt vurderingen ikke er tilfredsstillende, er indgåelse af aftalen betinget af, at der stilles sikkerhed for betaling i form af bankgaranti eller forudbetaling.

 

1. marts 2013

 

 

Vi bruger cookies til at forbedre vores website og din oplevelse. Hvis du vælger at takke nej til vores brug af cookies, vil sitet stadig fungere, men der kan opleves nedsat funktionalitet.

OK